Sukukokous hyväksyi toimintasuunnitelman

Karjulan sukuseuran toimintasuunitelma vuosille 2016-2018

Karjulan suvun sukukokous on kesän 2016 sukukokouksessaan hyväksynyt seuraavn toimintasuunnitelman vuosille 2016-2018:

TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2018

Karjulan sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. (Karjulan sukuseuran säännöt § 2.)

  1. Sukutietojen kerääminen ja arkistoiminen

Sukuseura jatkaa ja täydentää sukututkimusta keräten suvun henkilötietoja. Sukuseuran tavoitteena on julkaista uusi sukukirja v. 2019 sukutapaamisessa. Valitaan toimikunta valmistelemaan ja vauhdittamaan sukukirjan valmistumista.

Karjulan sukuseura noudattaa sukututkimuksessa ja julkaisuissa Tietosuojavaltuutetun toimiston antamia ohjeita (Sukututkimus henkilötietolain mukaan, 7/1999, 1.7.1999).

Sukuseura edistää suvun vaiheiden ja tarinoiden keräämistä ja tallentamista www-sivuille.

  1. Suvun perinteiden vaaliminen ja yhteenkuuluvuuden tunteen edistäminen

Sukuseura kehittää aktiivisesti toimintaansa ja kehittää uusia toimintamuotoja myös nuorten jäsenten aktivoimiseksi sukuseuran toimintaan.

Sukuseura luo yhteyksiä ulkomailla muuttaneisiin ja ulkomailla asuviin sukulaisiin.

Sukuseura käyttää uuttaa sukuvaakunaa kaikessa tiedottamisessaan sen tunnetuksi tekemiseksi.

Sukuseura tiedottaa toiminnastaan www-sivujensa ja Facebookin välityksellä ja olemalla mukana omalla osastollaan Muttimarkkinoilla sekä sanomalehti Sieviläisessä. Sukuseura tehostaa tiedottamista uuden tiedotuslehtisen avulla.

Karjulan suvun seuraava sukukokous, -tapaaminen ja -juhla järjestetään heinäkuussa 2019 Sievissä.

  1. Jäsenluettelon ylläpitäminen

Sukuseura ylläpitää rekisteriä jäsenistään sähköisessä muodossa. Nimiä ja osoitetietoja tarvitaan erityisesti tiedottamiseen. Johtokunta vastaa jäsenluettelon ylläpidosta.

  1. Varainhankinta

Sukuseura tehostaa varainhankintaansa myymällä kirjoja, viirejä ja rintamerkkejä ja järjestämällä arpajaisia sekä sponsoreita hankkimalla.

Vastaa